Skip to main content

ความเป็นมืออาชีพผสมผสานกับการเป็นธุรกิจที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น

งานแปล

คณะผู้แปลของเรากว่า 30 ท่าน สามารถให้บริการแปลภาษาต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

 • อารบิก
 • จีน
 • ดัตช์
 • อังกฤษ
 • ฝรั่งเศส
 • เยอรมัน
 • อิตาลี
 • ญี่ปุ่น
 • เกาหลี
 • บาฮาซา (มาเลย์ / อินโด)
 • ปอร์ตุเกส
 • สเปน
 • รัสเซีย
 • ไทย
 • เวียดนาม
ขอทราบราคา

งานล่าม

คณะผู้ทำงานล่ามของเราประกอบไปด้วยเจ้าของภาษาผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาของงานที่ทำ บริการล่ามจะมีทั้งแบบล่ามในที่ประชุม สัมมนา และล่ามที่ร่วมเดินทางไปปฏิบัติงานล่ามกับผู้ว่าจ้าง

ติดต่อเรา

งานแปลเนื้อหาในเว็บไซต์

อินเตอร์เนชั่นแนล ทรานสเลชั่นส์ ให้บริการแปลเนื้อหาของเว็บไซต์จากไฟล์เอกสาร .doc/.docx ที่ส่งผ่านทางอีเมลให้เราเท่านั้น

ติดต่อเรา

บริการคำแปลด้านกฎหมาย

การบริการจะอยู่ในรูปแบบของเป็นคำแปลกฎหมาย ซึ่งประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา และบริการแปลเอกสารด้านกฎหมาย เช่น เอกสารสัญญาประเภทต่างๆ

ติดต่อเรา

บริการรับรองคำแปล ณ กรมการกงสุล และบริการกรอกเอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่า

นอกเหนือจากการแปลเอกสารที่ถูกต้องแล้ว อินเตอร์เนชั่นแนล ทรานสเลชั่นส์ยังสามารถอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าด้วยการนำเอกสารไปดำเนินการรับรองคำแปลให้ ณ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (legalization process) หรือแม้แต่การนำเอกสารไปยื่นรับรอง ณ สถานเอกอัครราชทูตบางแห่ง ลูกค้าเพียงคัดเลือกเอกสารที่ต้องการแปล เตรียมเอกสารประกอบการขอรับรองคำแปล และเผื่อระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการเท่านั้น (รายละเอียดจะแตกต่างกันไปในแต่ละกรณี) ลูกค้าไม่จำเป็นต้องกังวลกับการเดินทางไป-กลับ ขั้นตอนที่ใช้เวลา และบางครั้ง อาจมีความซับซ้อน เนื่องจากเราจะเป็นผู้จัดการกับปัญหาเหล่านี้ให้จนเสร็จสมบูรณ์ ขั้นตอนเหล่านี้สามารถทำได้โดยที่ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาในการมาที่สำนักงานของเราเลย นอกจากนี้ เรายังมีบริการให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกในการกรอกแบบฟอร์มคำร้องสำหรับวีซ่าของประเทศต่างๆ อีกด้วย

ขอทราบราคา

บริการแปลงานวิจัยทางการแพทย์

หนึ่งในความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมากของอินเตอร์เนชั่นแนล ทรานสเลชั่นส์คือ การแปลงานวิจัยทางการแพทย์ ประสบการณ์ในการทำงานวิชาการด้านนี้ดำเนินมากว่า 15 ปี โดยมีคณะทำงานที่ครอบคลุมการทำงานแปล อาทิ โครงการวิจัยในระยะต่างๆ เอกสารข้อมูลและคำยินยอมของผู้เข้าร่วมการศึกษาวิจัย ตลอดจนสื่อในรูปแบบต่างๆ สำหรับงานวิจัย และเอกสารอื่นๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัย

ขอทราบราคา

บริการรับรองคำแปล

อินเตอร์เนชั่นแนล ทรานสเลชั่นส์ ให้บริการรับรองคำแปลที่มาจากบุคคลหรือสำนักงานแปลที่ไม่ได้รับการอนุญาตให้ลงนามรับรองคำแปลโดยการตรวจทานคำแปลให้ถูกต้องตามต้นฉบับให้เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงาน และรับรองคำแปลให้ในนามของอินเตอร์เนชั่นแนล ทรานสเลชั่นส์

ติดต่อเรา

ท่านมีเอกสารที่ต้องการคำแปลหรือไม่

โปรดส่งเอกสารมา และเราจะเสนอราคากลับให้ท่านทราบภายใน 24 ชั่วโมง

ขอทราบราคา